In Cortenoever en Voorsterklei komen landinwaarts nieuwe dijken, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De huidige dijken worden op

Planning

Voorsterklei

 • Maart 2014: start werkzaamheden
 • Juli 2014: oplevering terp
 • November 2014: nieuwe dijk gereed
 • Januari 2015: start bouw gemaal Nijenbeek
 • Mei 2015: ingebruikname nieuwe Wellenbergweg
 • September 2015: gemaal gereed
 • Oktober 2015: delen huidige dijk verlagen
 • December 2015: waterveiligheid gerealiseerd
 • 15 juni 2016: Voorsterklei weer voor bewoners en agrariërs
 • 31 oktober 2016: Aannemer levert Voorsterklei op

Cortenoever

 • Oktober 2014: start werkzaamheden
 • Januari 2015: opening werk- & zorgboerderij Cortenoever
 • Maart 2015: ingebruikname verlegde Cortenoeverseweg
 • April 2015: bouw Laag Helbergen
 • Juni 2015: nieuwe dijk gereed
 • Oktober 2015: gemaal gereed
 • November 2015: delen huidige dijk verlagen
 • Maart 2016: waterveiligheid gerealiseerd
 • 15 juni 2016: Cortenoever weer voor bewoners en agrariërs
 • 31 oktober 2016: Aannemer levert Cortenoever op